Year Established
1970
Review+ 0

Bilasa Blood Bank

Near Aarogya Hospital, Raipur Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh